0

விளையாட்டு உலகில் அழகான பெண்கள் பலர் உள்ளனர். அதில் முதல் 10 அழகிகளை தேர்வு செய்வது மிகவும் கடினம். இருந்தாலும் டாப் 10
விராங்கனைகளை தேர்வு செய்துள்ளோம். இந்த தெரிவு என் தனிப்பட்ட தேர்வு ஆகும். 

10. கரோலின் வோனாச்கி
9. அனஸ்டாசியா லுபோவா
8. மைக்கேல் வை
7. பெக்கி ஹாமூன்
6. அன்னா ரோசன்
5. அனா இவானோவிச்
4. அலிசியா ஸ்காராமோன்
3. அலெக்ஸ் மோர்கன்
2. அலானா பிளான்சார்ட்
1. பிரிட்னி பால்மர்
 குரு பெயர்ச்சி ராசி பலன்கள் 2017 - 2018
 சனி பெயர்ச்சி ராசி பலன்கள் 2017 - 2020
 ஆங்கில புத்தாண்டு ராசி பல‌ன்க‌ள் 2017
 http://www.kalvinila.net/2016/12/2017_98.html 

Post a Comment

 
Top